FAO ECONOMICS S.A
ΑΡΧΙΚΗ     SITE MAP       EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ (GDPR)ENGLISH

Για να είστε πάντα
ενημερωμένοι γραφτείτε
στο ΝewsLetter μας

Email
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η FACT ACTION & OPINION ECONOMICS βάζει κάτω από την ίδια στέγη, “παντρεύει”, τον εξειδικευμένο φοροτέχνη-λογιστή με τον οικονομολόγο που έχει ειδικές κλαδικές παραστάσεις στη διοίκηση και τη λειτουργία της κάθε μορφής επιχείρησης και οργανισμού και οποιασδήποτε άλλης οικονομικής οντότητας.


Η FAO καθίσταται έτσι ένας ολοκληρωμένος σύμβουλος με βάθος γνώσεων και σφαιρική προσέγγιση του όλου προβλήματος.
Μια ενιαία παροχή υπηρεσιών που συνδυάζει τη λογιστική συμμόρφωση και ευθυγράμμιση, με τη φοροτεχνική επιμέλεια και δεξιοτεχνία, προσαρμοσμένη πάντα στο συγκεκριμένο εταιρικό περιβάλλον του κάθε κλάδου-τομέα.

Αφού “διαβάσουμε” το πρόβλημα από όλες τις πλευρές του και ανιχνεύσουμε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς του φορέα θα προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις οικονομικές, αποτελεσματικές και άμεσα εφαρμόσιμες.


Η FAO πρωτοτυπεί, καθώς ανάγει σε ενιαίο προϊόν την παροχή οικονομολογικών, λογιστικών και φορολογικών συμβουλών, προϊόν που καθίσταται πλέον προσβάσιμο ακόμη και στα φυσικά πρόσωπα.
Οι συνεργάτες μας συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση και δεξιοτεχνία με τη γνώση και την εμπειρία πλούσιας επαγγελματικής ζωής και αποτελεσμάτων.
Άλλωστε, σύμβουλοι με γνώμη και άποψη ικανοί να προβλέπουν τα γεγονότα και όχι να τα αναλύουν εκ των υστέρων, δεν αφθονούν, ιδιαίτερα στη χώρα μας.


Η μεθοδολογία μας είναι πολύ απλή! Η προηγούμενη διοικητική εμπειρία μας και τα αποτελέσματα της, μας κάνει να ξέρουμε τι θέλει και τι χρειάζεται ο πελάτης.


Απλά:

Αποτέλεσμα και Τάξη!

Το όνομα μας κυριολεκτεί:
Fact, Action and Opinion Economics,
δηλαδή
Γεγονός, Δράση και Άποψη στα Οικονομικά!

 

Γνωρίζουμε ή μπορούμε να βρούμε τα πάντα γύρω από τα οικονομικά ή και τα οικονομικά σας!


Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση σηματοδοτεί κατά τη γνώμη μας έναν επαναπροσδιορισμό της “αρχής των αξόνων” ύστερα από την τεχνολογική και παραγωγική έξαρση της τελευταίας 20ετίας πού, όπως φάνηκε, δεν είχε συνοδευτεί από την αναγκαία “στενή” νομισματική επέκταση. Αυτή την υστέρηση προσπάθησαν να αναπληρώσουν τα διάφορα παγκόσμια πακέτα στήριξης.
Η κατάσταση αυτή όμως, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς πού κλόνισαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και δημιούργησαν νέα δεδομένα ακόμη και στις “φορολογικές” σχέσεις μεταξύ κρατών (βλ. ΗΠΑ – Ελβετία) ή και επαναπροσδιόρισαν το ειδικό βάρος forums όπως οι G-8, υπέρ κάποιων άλλων, όπως οι G-20.


Σε αυτό το παγκόσμιο φόντο η Ελλάδα “κυνηγάει” ακόμη τη φοροδιαφυγή και προσπαθεί να προσαρμόσει κράτος, επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα νέα δεδομένα.
Η προσαρμογή των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους δεν μπορεί να γίνει χωρίς σύστημα, μελέτη και οργανωμένη στόχευση και δράση.
Στο σημερινό κόσμο που διακρίνεται από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις ρευστές αγορές οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι θεσμικοί επενδυτές αντιλαμβάνονται την ανάγκη της στήριξης τους από έναν ουσιαστικό και αντικειμενικό οικονομικό σύμβουλο, με τον οποίον να μπορούν να αναπτύξουν μια στενή σχέση για τον καλύτερο σχεδιασμό των επαγγελματικών και οικονομικών τους στοχεύσεων και επιδιώξεων.


Η FAO είναι αυτός ο συνεργάτης, μοναδικά εξειδικευμένος και ευέλικτος.

Μας ενδιαφέρει η ενεργός εμπλοκή και η αποτελεσματικότητα των προτάσεων μας, γι’ αυτό και είμαστε
πάντα δίπλα σας στην εφαρμογή, στην καθημερινότητα τους. Η συστηματική επικοινωνία μας, η προσωπική αλλά και εμπιστευτική προσοχή μας στο πρόβλημα σας, μας βοηθά να συμβουλεύσουμε και να οδηγήσουμε στην επιτυχία.


Το γεγονός ότι δεν έχουμε καμιά εξάρτηση ή σχέση από καμία άλλη “παράλληλη” δραστηριότητα στο χώρο μας, μάς επιτρέπει να μπορούμε να είμαστε απόλυτα αμερόληπτοι και αξιόπιστοι στη διατύπωση γνώμης, πρόβλεψης ή συμβουλής...

 
 
FACT ACTION & OPINION ECONOMICS A.E.
ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Πλουτάρχου 18, 106 76 Κολωνάκι, Αθήνα • Τηλ. 210 - 7258499, Fax. 210 - 7258899
e-mail : info@fao-economics.gr     www.fao-economics.gr