logo

Προφίλ

Το όνομα μας κυριολεκτεί: Fact, Action and Opinion Economics,
δηλαδή Γεγονός, Δράση και Άποψη στα Οικονομικά!

FAO Economics

Αναπτύσουμε και προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η FACT ACTION & OPINION ECONOMICS βάζει κάτω από την ίδια στέγη, “παντρεύει”, τον εξειδικευμένο φοροτέχνη-λογιστή με τον οικονομολόγο που έχει ειδικές κλαδικές παραστάσεις στη διοίκηση και τη λειτουργία της κάθε μορφής επιχείρησης και οργανισμού και οποιασδήποτε άλλης οικονομικής οντότητας.

Η FAO καθίσταται έτσι ένας ολοκληρωμένος σύμβουλος με βάθος γνώσεων και σφαιρική προσέγγιση του όλου προβλήματος.
Μια ενιαία παροχή υπηρεσιών που συνδυάζει τη λογιστική συμμόρφωση και ευθυγράμμιση, με τη φοροτεχνική επιμέλεια και δεξιοτεχνία, προσαρμοσμένη πάντα στο συγκεκριμένο εταιρικό περιβάλλον του κάθε κλάδου-τομέα.
Αφού “διαβάσουμε” το πρόβλημα από όλες τις πλευρές του και ανιχνεύσουμε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς του φορέα θα προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις οικονομικές, αποτελεσματικές και άμεσα εφαρμόσιμες.

Η FAO πρωτοτυπεί, καθώς ανάγει σε ενιαίο προϊόν την παροχή οικονομολογικών, λογιστικών και φορολογικών συμβουλών, προϊόν που καθίσταται πλέον προσβάσιμο ακόμη και στα φυσικά πρόσωπα.
Οι συνεργάτες μας συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση και δεξιοτεχνία με τη γνώση και την εμπειρία πλούσιας επαγγελματικής ζωής και αποτελεσμάτων.
Άλλωστε, σύμβουλοι με γνώμη και άποψη ικανοί να προβλέπουν τα γεγονότα και όχι να τα αναλύουν εκ των υστέρων, δεν αφθονούν, ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Η μεθοδολογία μας είναι πολύ απλή! Η προηγούμενη διοικητική εμπειρία μας και τα αποτελέσματα της, μας κάνει να ξέρουμε τι θέλει και τι χρειάζεται ο πελάτης.

Γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε πολλές πληροφορίες γύρω από τα οικονομικά και τα οικονομικά θέματα.

Η πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση σηματοδοτεί κατά τη γνώμη μας έναν επαναπροσδιορισμό της “αρχής των αξόνων” ύστερα από την τεχνολογική και παραγωγική έξαρση της τελευταίας 20ετίας πού, όπως φάνηκε, δεν είχε συνοδευτεί από την αναγκαία “στενή” νομισματική επέκταση. Αυτή την υστέρηση προσπάθησαν να αναπληρώσουν τα διάφορα παγκόσμια πακέτα στήριξης.
Η κατάσταση αυτή όμως, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς πού κλόνισαν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και δημιούργησαν νέα δεδομένα ακόμη και στις “φορολογικές” σχέσεις μεταξύ κρατών (βλ. ΗΠΑ – Ελβετία) ή και επαναπροσδιόρισαν το ειδικό βάρος forums όπως οι G-8, υπέρ κάποιων άλλων, όπως οι G-20.

Σε αυτό το παγκόσμιο φόντο η Ελλάδα “κυνηγάει” ακόμη τη φοροδιαφυγή και προσπαθεί να προσαρμόσει κράτος, επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα νέα δεδομένα.
Η προσαρμογή των επιχειρήσεων αλλά και του κράτους δεν μπορεί να γίνει χωρίς σύστημα, μελέτη και οργανωμένη στόχευση και δράση.
Στο σημερινό κόσμο που διακρίνεται από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις ρευστές αγορές οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις και οι θεσμικοί επενδυτές αντιλαμβάνονται την ανάγκη της στήριξης τους από έναν ουσιαστικό και αντικειμενικό οικονομικό σύμβουλο, με τον οποίον να μπορούν να αναπτύξουν μια στενή σχέση για τον καλύτερο σχεδιασμό των επαγγελματικών και οικονομικών τους στοχεύσεων και επιδιώξεων.

FAO Economics

Η FAO είναι αυτός ο συνεργάτης, μοναδικά εξειδικευμένος και ευέλικτος.

Μας ενδιαφέρει η ενεργός εμπλοκή και η αποτελεσματικότητα των προτάσεων μας, γι’ αυτό και είμαστε
πάντα δίπλα σας στην εφαρμογή, στην καθημερινότητα τους. Η συστηματική επικοινωνία μας, η προσωπική αλλά και εμπιστευτική προσοχή μας στο πρόβλημα σας, μας βοηθά να συμβουλεύσουμε και να οδηγήσουμε στην επιτυχία.

Η φιλοσοφία μας

Επιχειρηματίες Συνεργάτες

Οι ιδρυτές και οι συνεργάτες μας θεωρούν τον εαυτό τους επιχειρηματίες-συνεργάτες σας,  και όχι απλούς λογιστές-υπαλλήλους.

Σχέση Εμπιστοσύνης

Ο τρόπος δουλειάς μας πηγάζει από το ότι συμπεριφερόμαστε σαν έμπιστοι εταίροι του πελάτη μας σε κάθε καθημερινό του πρόβλημα, σε καιρούς δύσκολους, σε περιστάσεις πού μεταβάλλονται συνεχώς και ραγδαία, καθιστώντας το οποιοδήποτε απλό πρόβλημα, σύνθετο. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η άμεση, προσωπική, ευέλικτη και ταχεία αντιμετώπιση.

Προτείνουμε Λύσεις

Βλέπουμε τα προβλήματα από την πλευρά του πελάτη και οι προτεινόμενες λύσεις δίνονται με την μορφή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Συστηματική Αξιολόγηση

Είμαστε ανεξάρτητοι και χρησιμοποιούμε συστηματικά εξωτερικούς συνεργάτες-εταίρους, οι οποίοι επιλέγονται και  αξιολογούνται  συστηματικά,  με βάση την αρχή των  «άριστων» στο πεδίο  δράσης τους.

Η Εταιρεία

Η fact action & opinion economics ιδρύθηκε το 2009 και είναι μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου ελλάδος.

FAO Economics

Στο σημερινό, διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, της ρευστότητας των αγορών και της συνεχούς αλλαγής των παραμέτρων, σπανίζουν τόσο οι ακριβείς και αποτελεσματικοί συνεργάτες όσο και οι ουσιαστικοί σύμβουλοι. Η έννοια του συμβούλου στη χώρα μας τείνει να προσλάβει τη μορφή υπεργολάβου και όχι συνεργάτη-καθοδηγητή και λύτη προβλημάτων. Δεν είναι λίγες οι φορές πού κάποιος πληρώνει συμβούλους, για να καταλήξει τελικά να εργάζεται παρέα μαζί τους, με αβέβαιο συχνά αποτέλεσμα.

Αυτό το υπαρκτό κενό έρχεται να καλύψει η FAO – μια καινούργια εταιρεία – ως νομικό πρόσωπο, αλλά πολύ παλιά όσον αφορά στους συνεργάτες πού συμπράττουν.
Η FAO αποτελεί μια σύνθεση πείρας και γνώσης, λύσεων και προοπτικής ως προς τα επίκαιρα προβλήματα της μετάλλαξης, του μετασχηματισμού και της γενικότερης προσαρμογής των οικονομικών οντοτήτων στα νέα δεδομένα σε λογιστικά, φορολογικά και ειδικότερα διοικητικά θέματα πού απασχολούν το high ranking των εταιρειών.

Η FAO αποτελεί μια συνεργασία επιστημόνων πού έχουν διακριθεί με το βιογραφικό τους και τα αποτελέσματα τους, ο καθένας στο ιδιαίτερο επιστημονικό του πεδίο, και συμπράττουν όλοι μαζί για να διαμορφώσουν ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών για τον τελικό χρήστη-πελάτη.
Σημασία έχουν για μας δύο πράγματα:

Αποτέλεσμα

Ανάπτυξη

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Οικονομολόγος – Φοροτέχνης Α’

Επιστημονική Ομάδα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Οικονομολόγος ΜΑ, Φοροτέχνης Α’
Σύμβουλος Έκδοσης Περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Μέλος Επιστημονικής Ομάδας TAXHEAVEN
Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου TAX ACADEMY του EPLO

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Οικονομολόγος, Λογιστής – Φοροτέχνης Α’

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΠΕΡΟΣ

Οικονομικός Σύμβουλος – Διαχειριστής Έργων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Οικονομολόγος, Λογιστής – Φοροτέχνης Α’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

Οικονομικός Σύμβουλος – Λογιστής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗΣ

Οικονομολόγος, Λογιστής Α’ Ναυτιλιακή Λογιστική

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

Οικονομολόγος / Χρηματιστής
Managing Partner Orion Capital Ltd
Registered Representative Optima Bank

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΗΣ

Οικονομολόγος – Λογιστής

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΑΡΡΑ

Οικονομικός Σύμβουλος – Λογιστής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Δικηγόρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

Σύμβουλος Τεχνολογίας – Διαχειριστής Έργων

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΟΝΗΣ

Οικονομολόγος – Λογιστής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, MBA, PHD

Οικονομικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Τομέα Τουρισμού,  Marketing & International Cruises

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

Φοιτητής ΕΜΠ

elΕλληνικά